Rai Gotar Jathere

Village Kamam, Distt. Nawanshahar

Ist Sunday (Jetha Itwar) of Maghar Month