Badhan Gotar Jathere

Village Kariam, Nsr - Ldh Road, Distt. Nawanshahar